Selecteer een pagina

 

ABN-AMRO, Amsterdam

 

Skills
MySQL, Postgres PL/pgSQL, Linux Scripting, Websphere Application Server, Java, Monit monitoring, CI/CD pipeline (Jenkins, Subversion etc..), Jenkins, DevOps, Scrum

 

 

Software Onwikkelaar

 

Werkzaamheden:
De ABNAMRO geldt momenteel als een grote Nederlandse bank, waarbij het klantbelang voorop staat. Mede hierdoor investeert de bank in het veilig houden van het betaalsysteem en het detecteren van fraude op de verschillende financiële kanalen die zich in en om de bank begeven.

Software ontwikkelaar
September 2015 ben ik op de afdeling CISO eCS (e-channels security) gestart als software ontwikkelaar t.b.v. het ontwikkelen van nieuwe methodes om fraude te detecteren en het onderhouden/verbeteren van de bestaande detectie systemen.

Teamlead development (eCS)

Na 4 maanden als ontwikkelaar ben ik gevraagd om teamlead van het development team te worden. Ik was hierbij verantwoordelijk voor de software levering van de projecten, het herstructureren interfaces tussen het fraude detectie systeem, Internet Bankieren en het verbinden van Interne Kanalen (CIC) tegen goede kwaliteit (lees: minder dan 10 defects) en binnen de gestelde tijdlijnen. Daarnaast moest ik ervoor zorgdragen dat het development team haar processen op een maturity level 4 beschreven had en geoperationaliseerd.

Software ontwikkelaar (scrumteam) & Guildlead
In januari 2017 heeft er een transformatie plaatsgevonden van waterfall naar scrum manier van werken, waarbij ik als ontwikkelaar plaats heb genomen in een scrumteam en op de achtergrond de rol van Circlelead heb vervuld.

CI/CD
Om de overhead van een release-package (nieuwe software) terug te dringen heb ik persoonlijk de Database CI/CD pipeline ontworpen, ontwikkeld en geïmplementeerd waarna meerdere scrumteams geautomatiseerd nieuwe software konden leveren aan de pipeline die vervolgens richting acceptatie- en productieomgevingen kon worden verwerkt.

Contact opnemen

11 + 14 =